Tailinger - kaivoshankkeen asiantuntija

Tarjoamme valvonta- ja asiantuntijapalveluita. Padot ja rikastushiekka-altaat, sivukivialueet, laskeutusaltaat, vesialtaat, putkistot, pumppaamot ja puhdistamot, näytevarastot ja loggaustilat, tukikohdat ja hallit, sääasemat ja hydrogeologiset monitorointiratkaisut jne..

Kaivospalvelut sekä projektien tarpeet ja ratkaisut yksilöllisesti ja edullisesti. Järjestelmät ja ohjeistukset, työselitykset ja menettelytapaohjeet, riskinarvioinnit ja riskienhallintatoimenpiteet järkevästi ja käytännönläheisesti.

Valitsemalla Tailingerin saat käyttöösi huippuasiantuntijan sekä tarpeesi mukaisen verkoston hyviä kumppaneita. Kokemus haastavista ja monipuolisista hankkeista mahdollistaa toimeen tarttumisen kansainvälisen tason projekteihin asti.

Työtämme ohjaa vahva halu onnistua, haluamme palvella asiakkaitamme ja nauttia työnteosta!


Ps. Tailinger nimi yhdistyy sanoista tailings ja manager.