Tailinger tuottaa rakennus- ja asennustyövalvontaa patoihin, rikastushiekka-altaisiin sekä kaivannaisjätealueille. Tyypillisimpiä rakenteita on pohja- ja tiivisrakenteet, louhetukirakenteet, geosynteetit, ojat, putkilinjat, pumppauskaukalot, sähkölinjat, kaivot ja kaivannot, tiet ja reitistöt, varastohallit ja loggaustilat yms.

Oli kyseessä sitten yksittäinen tarve tai pitkäkestoinen toteutus, palvelemme tilanteestasi aidosti välittäen. Toimiva yhteistyö on onnistuneen projektin kulmakivi.

Projektipäällikkönä teemme työvaiheistusta ja priorisointia, työetenemien ja materiaalien laskentaa, suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden ja vaihtoehtoisuuden arviointia, taloudellisuus tarkastelua, riskien kartoitusta ja arviointia, valmistelevien töiden kartoittamista, tarjousten arviointia, projektin tavoitteellista johtamista, laadunhallinnan toimia, teknologian ja tietomallien hyödyntämistä, raportointia jne.

Tailinger työskentelee väsymättä projektin onnistumisen eteen ja on sinulle kullanarvoinen kumppani!

Tailinger on Trafin hyväksymä ja koulutukset suorittanut drone-operaattori. Toteutamme ketterästi mitä erilaisimpia lentotehtäviä. Dronelennolta otetut kuvat ja GNSS-laitteella mitatut signaalipisteet jalostuvat pistepilveksi, 3D malliksi, ortokuvaksi ja eri tiedostomuotoihin joita voit hyödyntää hankekehityksessä.

  • Alueiden kartoitus ja videointi
  • Kasamittaukset esim. tarvekivi- tai malmikasat
  • Työmaan suunnittelu ja raportointi
  • 360-kuvat, panoramat, alue- ja tilavuusmittaukset
Konsultointia johtamisjärjestelmiin ISO - OHSAS - ICMC - MAC TSM
  • järjestelmän rakentaminen ja hyödynnettävät elementit
  • käyttöönottosuunnitelma
  • auditointi, tarkastukset ja jatkuva parantaminen