Tehtyä ja meneillään olevaa

  • Tilaajan projektipäällikkö Agnico Eagle Finland Oy TSF NP4 vaihe 1A. 60ha ja 1Mm3 massoja. Rakenteet sisälsi moreenipohjia ja vinotiivisteitä, geosynteettejä ja kalvorakenteita, suodatin ja siirtymärakenteita, louhetäyttöjä, instrumentointeja, vesi- ja lietelinjoja ym. (2019-2021)
  • Urakoitsijan projektipäällikkö Boliden Kevitsa TSF A ylävirtaan korotukset, 800000m3 louhetäyttöjä, suodatin ja siirtymäkerroksia, geosynteettejä, vesi- ja lietelinjoja ym. (2020-2022)
  • Urakoitsijan projektipäällikkö Boliden Kevitsa sivukivikasojen 3 erilaista sulkemis- ja maisemointirakennepilottia, 3ha (2021)
  • Urakoitsijan projektipäällikkö Boliden Kevitsa TSF A vastapaino/tukipenger, 300000m3 louhetäytöt, suojarakenteet ja instrumentoinnit (2022)
  • Tilaajan konsultti ja vastaava työnjohtaja Finnish Minerals Group c/o Sokli Oy Vanhan koerikastamon ja rakennuskannan purku- ja ympäristötyöt, uusien näytevarastojen ja tukikohdan teko, sähköverkkoon liittyminen ja linjan rakentaminen, vesistömittauksia, malminetsintään ja geofysiikkaan liittyvät avustamiset ym. (2021-)
  • Tilaajan konsultti ja vastaava työnjohtaja Anglo American Sakatti Mining Oy 1200m2 näytevarastohallin teko, toimisto- ja näytteenkäsittelytilojen ilmanvaihtoselvitykset, Hydrogeologian konsultointityöt mm. instrumentoinnin ja sääaseman rakennuttaminen ym.(2022-)
  • Tilaajan konsultti Latitude 66 Cobalt Oy erilaisten toteuttamismahdollisuuksien työpajoja (2023-)
  • Tilaajan konsultti Rupert Finland Oy Pahtavaaran patoaineistojen koordinointia (2023-)
Agnico Eagle Finland Oy operoi Kittilän kultakaivosta. Tailinger on hoitanut projektipäällikön tehtävää NP4 rikastushiekka-altaan rakennusvaiheessa 1A

Sokli Oy kuuluu Suomen Malminjalostus konserniin joka huolehtii valtion kaivosomistuksista ja tähtää kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tailinger on tehnyt Soklin kaivosalueen rakennushankkeisiin rakennuttamispalveluita, kilpailuttamista, hankintoja ja työmaavalvontaa.

Arctic Infra Oy on Pohjoisen halutuin maanrakentaja. Tailinger on tehnyt urakkalaskentaa ja projektinjohtopalvelua pato- ja sivukivialueiden rakentamiseen liittyen Kevitsan kaivoksella, työselityksiä ja suunnitelmia sekä paljon muita yleisjohdollisia tehtäviä yhtiön projekteihin Suomessa ja Ruotsissa.

Geosynt Oy on geosynteettien suurimpia maahantuojia Suomessa ja toimittaa laadukkaimmat materiaalit kaikkiin käyttökohteisiin. Geosynteetit tarjoavat usein vaihtoehdon tai lisän luonnonmateriaalille. Tailinger on tehnyt yhteistyötä geosynteettien käyttöön liittyen eri kaivoshankkeissa.