Tehtyä ja meneillään olevaa

Agnico Eagle Finland Oy operoi Kittilän kultakaivosta. Tailinger on hoitanut projektipäällikön tehtävää NP4 rikastushiekka-altaan rakennusvaiheessa 1A

Sokli Oy kuuluu Suomen Malminjalostus konserniin joka huolehtii valtion kaivosomistuksista ja tähtää kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tailinger on tehnyt Soklin kaivosalueen rakennushankkeisiin rakennuttamispalveluita, kilpailuttamista, hankintoja ja työmaavalvontaa.

Arctic Infra Oy on Pohjoisen halutuin maanrakentaja. Tailinger on tehnyt urakkalaskentaa ja projektinjohtopalvelua pato- ja sivukivialueiden rakentamiseen liittyen Kevitsan kaivoksella, työselityksiä ja suunnitelmia sekä paljon muita yleisjohdollisia tehtäviä yhtiön projekteihin Suomessa ja Ruotsissa.

Geosynt Oy on geosynteettien suurimpia maahantuojia Suomessa ja toimittaa laadukkaimmat materiaalit kaikkiin käyttökohteisiin. Geosynteetit tarjoavat usein vaihtoehdon tai lisän luonnonmateriaalille. Tailinger on tehnyt yhteistyötä geosynteettien käyttöön liittyen eri kaivoshankkeissa.